Phần cứng thiết bị

Phần mềm Field-Map là giải pháp mềm dẻo và có thể được ứng dụng phục vụ nhiều kiểu dự án. Cùng với đó, phần cứng Field-Map cũng đa dạng và có thể tuỳ biến tối ưu phụ thuộc vào phương thức làm việc trên thực địa mà bạn đã lên kế hoạch triển khai.

Đối với các dự án mà trọng lượng và nguồn cấp điện cho máy tính là vấn đề cần lưu ý, bạn có thể kết hợp các thiết bị đo chuẩn với máy tính trọng lượng nhẹ.

Nếu bạn cần thực hiện nhiều  phép đo trên mỗi vị trí đứng máy (thông thường là thành lập bản đồ chi tiết trên khu vực lớn), nên sử dụng giá ba chân, máy tính có màn hình lớn, máy đo khoảng cách laser độ chính xác cao và pin cấp điện dự phòng.

Bộ phần cứng sử dụng cho các dự án đặc thù yêu cầu trọng lượng và kích thước khối thiết bị gọn nhẹ nhất.

Khi có yêu cầu thành lập bản đồ đường bao và vị trí cây, bạn có thể phải đi bộ 20 km một ngày. Khi đó bạn thực sự cần đến một máy tính nhỏ và nhẹ, máy GPS đơn giản và một máy đo khoảng cách laser loại bỏ túi.

Giải phóng đôi tay nhờ hệ khung nhôm đặt máy tính điều khiển có thể điều chỉnh được.